Med inspiration fra Østen 

Tom Jørgensen

 

 

Man skal ikke se længe på Tove Erliks billeder før man bliver klar over, at hun arbejder i en helt anden sammenhæng end de fleste andre danske malere. Kan man med en noget grov, men ikke desto mindre rammende generalisering sige, at rigtigt mange danske kunstnere maler i en Per Kirkeby-inspireret stil, dvs. med et ekspressivt lag-på-lag maleri og en farveskala, der passer til en nordisk vinterskov, er der noget andet på færde i Tove Erliks billeder. Og at det andet har med Østen at gøre, kan man se af de varme tropefarver, de elegante ornamenter, og hele det anstrøg af noget tvangfrit og optimistisk, der præger hendes kunst.

 

Tove Erlik har da også hentet en stor del af sin inspiration fra rejser i Thailand og man kan i hendes billeder genfinde motiver fra de buddhistiske templer, det farvestrålende kunsthåndværk og den frodige natur. Både den over vandet og den under for en stor del af Tove Erliks produktion forestiller koralrevet med dets myriader af spraglede fisk, koraller og rytmisk bølgende vandplanter.

 

Det drejer sig om billeder, akvareller og malerier, hvor planteornamentik breder sig hen over billedfladen og giver kompositionen en organisk abstrakt karakter af stor skønhed og elegance. Sammenholdt med de varme og lysende farver, samt den hyppige brug af bladguld, vækker Tove Erliks billeder minder om 1890´er-symbolismen og skønvirkestilen, hvor kunstnerne netop dyrkede det organiske, det rytmisk bølgende og det fladebaserede maleri. Den danske kunstner har desuden det til fælles med sine kolleger for mere end 100 år siden, at hun aldrig søger at gengive naturen og synsindtrykkene som et fotografi, dvs. realistisk og naturalistisk. Hun søger snarere at finde ind til de kræfter og processer, der ligger bag det umiddelbart synlige og forsøger i sine penselstrøg at gengive selve havets rytmiske sammentrækninger, den drivende regn og det dekorative net af grene, stammer, blomsterstængler og frugter, hun finder i den tropiske natur.

 

Selv når Tove Erlik vender blikket mod sit hjemlands natur, hvad enten det drejer sig om den danske skov eller haven i Værløse, bruger hun sit østerlandske farvesyn og kompositionsform. Nu er det bare birketræet, de danske stauder og den nordiske himmel, der forvandles til lysende, poetiske og ornamentalt slyngede billeder. Dette skaber en helt anderledes og mere mild stemning end den gængse ”Kirkeby-stil”, selv når Tove Erlik gengiver sine indtryk af et frostkoldt vinterlandskab. Den isblå farver, hun bruger her, har i hvert fald mere til fælles med f.eks. emaljemaleri og tekstilfarver end de blytunge farver, som mange danske kunstnere bruger til deres vinterstemninger.

 

Det er utvivlsomt denne anderledeshed, dette ikke-nordiske, lyse og optimistiske ved Tove Erliks kunst, der har gjort hende så efterspurgt. Og så den uigendrivelige kendsgerning, at hun kan sætte kompositioner sammen, der kombinerer en smuk og varm farveholdning med en overraskende og dynamisk linjeføring. Tove Erlik har simpelthen skabt en syntese, der har gjort hende til en original kunstner med et meget personligt billedsprog.

 

 

 Tom Jørgensen,  redaktør af Kunstavisen      

 

 

 

Tove Erlik Galleri »

 

 

 

Bjørn Erlik Galleri »

 

 

 

  Kontakt     

Tove & Bjørn  »

 

 

Forside »